close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • INSTYTUCJE KULTURY W POLSCE

 •  

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  http://www.mkidn.gov.pl/

  Portal internetowy Instytutu im. Adama Mickiewicza

  http://www.culture.pl/

  Rewindykacja Dóbr Kultury Obiekty utracone w wyniku II wojny światowej http://62.111.236.70/kolekcje/index.php

   

  INSTYTUT IM. ADAMA MICKIEWICZA

  Instytut im. Adama Mickiewicza powstał na mocy Zarządzenia Ministra Kultury z dnia 6 maja 2005 r., na podstawie którego połączono dwie instytucje kultury - Narodowe Centrum Kultury i Instytut Adama Mickiewicza. Działalność Instytutu im. A. Mickiewicza prowadzona jest w Polsce i za granicą i koncentruje się m.in. na umocnieniu i wspieraniu polskiej twórczości kulturalnej na arenie międzynarodowej, podnoszeniu jakości edukacji i animacji kulturalnej na terenie Polski i poza jej granicami, intensyfikacji uczestnictwa Polaków w życiu i działalności kulturalnej.

  INSTYTUT KSIĄŻKI

  Instytut Książki powstał w 2004 roku i jest narodową instytucją kultury podległą Ministerstwu Kultury. Jego zadaniem jest promocja książki i czytelnictwa w kraju, a także popularyzacja polskiej literatury na świecie. Działalność Instytutu Książki finansowana jest głównie z budżetu resortu kultury. Dodatkowych pieniędzy IK będzie szukał u sponsorów oraz w funduszach dostosowawczych Unii Europejskiej.

  INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina powołany do życia w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu. Zajmuje się m.in.: badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce, publikacjami, organizowaniem koncertów, konferencji, kursów. NIFC współdziała z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym Świecie, gromadzi archiwalia i obiekty muzealne, sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina.

  MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY KRAKÓW

  Inicjatywa założenia w Krakowie Międzynarodowego Centrum Kultury została oficjalnie zgłoszona przez Rząd Polski na Szczycie Paryskim KBWE w listopadzie 1990 roku. Już 29 maja 1991 - w czasie konferencji KBWE w Krakowie poświęconej dziedzictwu kulturowemu - Centrum zainaugurowało działalność. Podstawową misją Centrum jest kształtowanie i propagowanie nowej postawy wobec wspólnego dziedzictwa europejskiego. Postawy z jednej strony nie obciążonej chorobą nacjonalizmu, z drugiej zaś silnie akcentującej kwestie tożsamości, indywidualnej tradycji i rodzimości poszczególnych kultur.

  INSTYTUT TEATRALNY

  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego powołany przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego 30.06.2003 roku zajmuje się dokumentacją życia teatralnego, gromadzi opracowuje i udostępnia między innymi wycinki prasowe oraz cenne archiwalia pochodzące z prywatnych kolekcji ludzi teatru. Zbiory Instytutu są kolekcją otwartą i żywą. Instytut posiada ponad 2 miliony fotografii, 50 000 programów teatralnych, 2000 plakatów i afiszy, 100 archiwów prywatnych.

  ARCHIWA PAŃSTWOWE

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

  W archiwach państwowych i ich oddziałach gromadzone są archiwalia wytworzone przez lokalne władze i urzędy państwowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości, administracje i instytucje samorządowe (w tym akta miast), instytucje i organizacje oświatowe, wyznaniowe oraz społeczne, przedsiębiorstwa przemysłowe i instytucje gospodarcze, archiwa rodzin i majątków ziemskich, spuścizny osób prywatnych, zbiory regionalne.

  Archiwami państwowymi zarządza Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podległy Ministrowi Kultury i kierujący Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych (NDAP). Sprawuje on nadzór i opiekę nad narodowym zasobem archiwalnym.

  Polskie Centrum Informacji Muzycznej


   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: