close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 • Konsul dokonuje tłoumaczeń z języka francuskiego na jezyk polski i z języka francuskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń  treści powtarzalnych:

   

  1. aktów stanu cywilnego
  2. zaświadczeń o niekaralności
  3. polskich praw jazdy;
  4. innych dokumentów.

    

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na język francuski. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata (za każdą rozpoczętą stronę) zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Tunezji, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: