close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
  • SPRAWY SPADKOWE

  • Zgodnie z prawem konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności mogących przysługiwać lub przysługujących jedynie Skarbowi Państwa.

    Oznacza to, że w przypadku chęci ustanowienia reprezentanta działającego na terytorium Republiki Tunezyjskiej w postępowaniu spadkowym, należy skontaktować się z adwokatem lub dowolnie wybraną kancelarią adwokacką w Tunezji, specjalizującą się w sprawach spadkowych.

    W przypadku postępowania spadkowego obywatel polski może natomiast zgłosić się do Konsulatu RP w Tunisie w celu potwierdzenia własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku (Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku) lub potwierdzenia danych w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem (Potwierdzenie danych w projekcie protokołu dziedziczenia).

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: