close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTU URZĘDOWEGO

 • Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa.

  W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, apostille.

  Aktualny wykaz państw będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku dostępny jest pod adresem: www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table

  Wykaz urzędów upoważnionych do wystawiania apostille dostępny jest pod adresem: www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1

  W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, legalizacja następuje w urzędzie konsularnym państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dany dokument urzędowy, akredytowanego na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi. W Polsce polskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych(Al. J. Ch. Szucha 21, Warszawa).

   

  Od dnia 1 marca 2019 r. Wszystkie polskie dokumenty przeznaczone do przedłożenia władzom tunezyjskim podlegają procedurze legalizacji na poziomie biura legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, a nie jak dotychczas poprzez urzędy konsularne.

   

  W Republice Tunezyjskiej wydawaniem apostille  zajmują się wyznaczeni notariusze na terenie całego  kraju.

  Instytucją odpowiedzialną jest:

  Ministère de la Justice

  Boulevard Bab Bnet

  Tunis

  Tunisia

  Dane kontaktowe :

  M. Mohamed ASKRI

  Procureur Général des affaires civiles

  Telephone: +216 71 57 23 40; +216 54 62 36 14

  Fax: +216 71 56 57 45

  E-mail: mohamed.askri@e-justice.tn

  języki: arabski, francuski

   

  W celu usprawnienia obrotu prawnego niektóre kategorie dokumentów zostały całkowicie zwolnione z obowiązku legalizacji. W szczególności pewne uproszczenia przyjęto w stosunku do aktów stanu cywilnego przyjmując:

  •             Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735), która zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji;

  •             Konwencję nr 17 sporządzoną w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącą zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446), która zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji (niezależnie od tego czy odpis został wydany na druku międzynarodowym czy miejscowym).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: