close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
  • POSTĘPOWANIE PRZED KONSULEM

  • Zgodnie  z Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. "Prawo konularne" informujemy, że każdy wniosek/prośba np. w formie listu przesłanego pocztą tradycyjną lub mailową, musi być opatrzony/a imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz podpisem osoby wnoszącej o wszczęcie postępowania. Jeżeli wniosek/prośba nie zawiera powyższych elementów, pozostawia się go/ją bez rozpoznania. 

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: