close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻNYCH

 • MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść poniższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.

   

  08 października 2018 (poniedziałek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju został ponownie przedłużony do dnia 7 listopada 2018 r.

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 18 lipca 2018 r.

   

  28 września 2018 (piątek)

  Referat konsularny Ambasady RP w Tunisie informuje, że zgodnie z komunikatem tunezyjskich władz międzynarodowe lotnisko Enfidha-Hammamet wznowiło działalność. Loty zostały wznowione od środy.

   

  24 września 2018 (poniedziałek)

  Referat konsularny Ambasady RP w Tunisie informuje, że na skutek ulewnych deszczy częściowemu oberwaniu uległ dach na lotnisku Enfidha – Hammamet. W konsekwencji pasażerowie przekierowywani są do lotniska w Monastyrze. Zwiększona liczba pasażerów do odprawy i braki organizacyjne prowadzą do znacznych utrudnień. Samoloty notują opóźnienia i należy liczyć się za wydłużonym czasem odprawy celno – bagażowej. Zwracamy się z prośbą do polskich podróżnych o pozostawanie w stałym kontakcie z rezydentami biur podróży, którzy na bieżąco będą przekazywać niezbędne informacje. Personel konsularny w Tunisie stale monitoruje sytuację.

   

   

  18 lipca 2018 (środa)

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 lipca 2018 r. MSZ zaktualizowało komunikat dotyczący bezpieczeństwa w Tunezji:

   

  W związku z zagrożeniem terrorystycznym oraz niestabilną sytuacją społeczno-ekonomiczną, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Tunezji.

   

  Należy podkreślić, że miejscowe siły bezpieczeństwa podejmują zdecydowane działania i od 2016 roku nie doszło w Tunezji do zamachu terrorystycznego wymierzonego w turystów. Niemniej jednak, w ocenie MSZ, zagrożenie zamachami terrorystycznymi utrzymuje się na terenie całego kraju.

  Wysoki poziom niepokojów społecznych, przejawiający się m.in. manifestacjami i blokowaniem dróg krajowych, może skutkować starciami ze służbami porządkowymi, w szczególności w zachodniej, środkowej  i południowej części Tunezji.

  Ze względu na szczególnie wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa, MSZ odradza podróże:

  - na zachód od linii wyznaczonej miastami: El Aioun/Babouch  – Dżunduba (Jendouba) –Subaitila (Sbeitla), w tym Park Narodowy Jebel Mghilla  – Tuazar (Tozeur);

  - na południe od linii wyznaczonej miastami Tauzar (Tozeur) – Duz (Douz) - Ksar Ouled Soltane - Dżardżis (Zarzis)

  Obywatelom polskim planującym wakacje w Tunezji pomimo ostrzeżenia, zaleca się wybór wyjazdów grupowych organizowanych przez zarejestrowane biura podróży, dysponujące własnymi planami zarządzania kryzysowego oraz rezydentami w Tunezji. MSZ kategorycznie odradza poruszanie się w porze wieczornej oraz nocnej poza strefami turystycznymi oraz głównymi szlakami komunikacyjnymi. MSZ odradza wyjazdy indywidualne oraz grupowe organizowane przez niezarejestrowane biura podróży poza miejscowości turystyczne.

  Zaleca się skorzystanie z opcji ubezpieczenia gwarantującego pełną hospitalizację w tunezyjskich prywatnych klinikach oraz pobyt w renomowanych hotelach o wysokim standardzie, zapewniających pełną ochronę wewnątrz obiektu, w tym przylegającej plaży.

  Należy mieć na uwadze, że stan wyjątkowy, wprowadzony po  zamachach w 2015 roku, może być czasowo znoszony i przywracany w zależności od rozwoju sytuacji. Od dnia 3 lipca 2017 r. obszary produkcyjne, w tym posiadające instalacje przemysłową o charakterze strategicznym dla państwa oraz tereny sąsiadujące z ww. infrastrukturą zostały ogłoszone terenami zmilitaryzowanymi do czasu ustąpienia zagrożenia blokadami i strajkami okupacyjnymi. Prawo wstępu do ww. obszarów posiadają tylko osoby upoważnione. Całkowity zakaz poruszania się obowiązuje w zamkniętych strefach wojskowych.

  Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń miejscowych władz. MSZ apeluje również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz.

   

  26 kwietnia 2018 (czwartek)

  Mając na uwadze zbliżające się wybory samorządowe w Tunezji, które odbędą się dnia 6 maja 2018 r., oraz uwzględniając niestabilną sytuację społeczno- gospodarczą Tunezji, odradzamy od dnia 29 kwietnia br. do czasu tygodnia po zakończeniu ww. wyborów- odwiedzanie okolic związanych z ww. wyborami, tj. m.in. punktów wyborczych, oraz centrów miast w piątki i dni wolne od pracy. Równocześnie, obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń miejscowych władz.

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z treści z dnia 20 kwietnia 2018 r., oraz do dnia 11 października 2018 r. obowiązuje na terenie całego kraju stan wyjątkowy. Wobec tego kategorycznie odradzamy m.in. wwożenia oraz korzystania na terytorium Tunezji z bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów, a także wwożenia i wywożenia waluty tunezyjskiej. Więcej informacji w zakładce Tunezja portalu www.polakzagranicą.msz.gov.pl.

   

  20 kwietnia 2018 (piątek)

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. MSZ zaktualizowało komunikat dotyczący bezpieczeństwa w Tunezji:

   

  W związku z zagrożeniem terrorystycznym oraz niestabilną sytuacją społeczno-ekonomiczną, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Tunezji.

  Należy podkreślić, że miejscowe siły bezpieczeństwa podejmują zdecydowane działania i od 2016 roku nie doszło w Tunezji do zamachu terrorystycznego wymierzonego w turystów. Niemniej jednak, w ocenie MSZ, zagrożenie zamachami terrorystycznymi utrzymuje się na terenie całego kraju.

  Wysoki poziom niepokojów społecznych, przejawiający się m.in. manifestacjami i blokowaniem dróg krajowych, może skutkować starciami ze służbami porządkowymi, w szczególności w zachodniej, środkowej  i południowej części Tunezji. W związku z powyższym, MSZ kategorycznie odradza pobyt oraz odwiedzanie pogranicza tunezyjsko-libijskiego oraz tunezyjsko-algierskiego, szczególnie strefy górskiej i pustynnej, w tym następujących miejscowości i ich okolic:

  • Dżunduba (Jendouba),

  • Al Kaf (Le Kef),

  • Subaitila (Sbeitla),

  • Al- Kasrajn (Kasserine),  

  • Sidi Bu Zajd (Sidi Bouzid),

  • Kafsa (Gafsa),

  • Kibili (Kebili),

  • Tatawin (Tataouine),

  • Bin Kirdan (Ben Gardane).

  Obywatelom polskim planującym wakacje w Tunezji pomimo ostrzeżenia, zaleca się wybór wyjazdów grupowych organizowanych przez certyfikowane biura podróży, posiadające własne plany zarządzania kryzysowego oraz rezydentów w Tunezji. Równocześnie zaleca się skorzystanie z opcji ubezpieczenia gwarantującego pełną hospitalizację w tunezyjskich prywatnych klinikach, oraz pobyt w renomowanych hotelach o wysokim standardzie, zapewniających pełną ochronę wewnątrz obiektu, w tym przylegającej plaży. MSZ kategorycznie odradza poruszanie się w porze wieczornej oraz nocnej poza strefami turystycznymi oraz głównymi szlakami komunikacyjnymi. MSZ odradza wyjazdy indywidualne i grupowe poza miejscowości turystyczne.

  Stan wyjątkowy, wprowadzony po fali zamachów w 2015 roku, może być czasowo znoszony i przywracany w zależności od rozwoju sytuacji. Od dnia 3 lipca 2017 r. obszary produkcyjne, w tym posiadające instalacje przemysłową o charakterze strategicznym dla państwa oraz tereny sąsiadujące z ww. infrastrukturą zostały ogłoszone terenami zmilitaryzowanymi do czasu ustąpienia zagrożenia blokadami i strajkami okupacyjnymi. Prawo wstępu do ww. obszarów posiadają tylko osoby upoważnione. Całkowity zakaz poruszania się obowiązuje w zamkniętych strefach wojskowych.

  Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń miejscowych władz. MSZ apeluje również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz.

   

  19 marca 2018 (poniedziałek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju został ponownie przedłużony o kolejne siedem miesięcy począwszy od dnia 12 marca 2018 r.  do dnia 11 października 2018 r.

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 3 sierpnia 2017 r.

   

  12 lutego 2018 (poniedziałek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju został przedłużony o kolejny miesiąc począwszy od dnia 10 lutego 2018 r.  do dnia 11 marca 2018 r.

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 3 sierpnia 2017 r.

   

  9 stycznia 2018 (wtorek)

  W związku z demonstracjami oraz zamieszkami występującymi na terenie Tunezji, odradzamy odwiedzanie centrów dużych miast oraz miejsc skupiających demonstrantów w całej Tunezji, w tym szczególnie Tunisu. Jednocześnie zalecamy powstrzymanie się od podróżowania w porach nocnych.

  Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych.

  Z uwagi na zbliżającą się 7. rocznicę rewolucji w Tunezji, niniejszy komunikat pozostaje aktualny do odwołania nie wcześniej niż do dnia 14 stycznia 2017 r.

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 3 sierpnia 2017 r.

   

  15 grudnia 2017 (piątek)

  Z uwagi na 7. rocznicę wydarzeń w Sidi Bouzid oraz uwzględniając możliwe demonstracje w regionie Sidi Bouzid oraz ewentualnie w innych dużych miastach Tunezji, odradzamy odwiedzanie w piątek, sobotę i niedzielę tj. w dniach 15-17 grudnia 2017 r. centrów dużych miast w całej Tunezji, w tym szczególnie Tunisu.

  Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych.

   Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 3 sierpnia 2017 r.

   

  8 grudnia 2017 (czwartek)

  Z uwagi na sytuację polityczną panującą na Bliskim Wschodzie, odradzamy odwiedzanie w piątek, sobotę i niedzielę tj. w dniach 8-10 grudnia 2017 r. centrów dużych miast w całej Tunezji, w szczególności Tunisu, oraz okolic Ambasady USA w Les Berges du Lac II.

  Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych.

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 3 sierpnia 2017 r.

   

  13 listopada 2017 (poniedziałek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju został przedłużony o kolejne trzy miesiące począwszy od dnia 15 listopada 2017 r.  do 15 lutego 2018 r.

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 3 sierpnia 2017 r.

   

  12 października 2017 (czwartek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju został przedłużony o kolejny miesiąc począwszy od dnia 13 października 2017 r. do 11 listopada 2017 r.

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 3 sierpnia 2017 r.

   

  3 sierpnia 2017 (czwartek)

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. MSZ zaktualizowało komunikat dotyczący bezpieczeństwa w Tunezji:

   

  W związku z zagrożeniem terrorystycznym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Tunezji.

   

  Należy podkreślić, że miejscowe siły bezpieczeństwa podejmują zdecydowane działania i od 2016 roku nie doszło w Tunezji do zamachu terrorystycznego wymierzonego w turystów. Niemniej jednak, w ocenie MSZ, zagrożenie zamachami terrorystycznymi utrzymuje się na terenie całego kraju.

   

  Stan wyjątkowy, wprowadzony po fali zamachów w 2015 roku, może być czasowo znoszony i przywracany w zależności od rozwoju sytuacji. Od dnia 3 lipca 2017 r. obszary produkcyjne, w tym posiadające instalacje przemysłową o charakterze strategicznym dla państwa oraz tereny sąsiadujące z ww. infrastrukturą zostały ogłoszone terenami zmilitaryzowanymi do czasu ustąpienia zagrożenia blokadami i strajkami okupacyjnymi. Prawo wstępu do ww. obszarów posiadają tylko osoby upoważnione. Całkowity zakaz poruszania się obowiązuje w zamkniętych strefach wojskowych.

   

  Jednocześnie, wysoki poziom niepokojów społecznych, przejawiający się m.in. manifestacjami i blokowaniem dróg krajowych, skutkować może starciami ze służbami porządkowymi, w szczególności w zachodniej i południowej części Tunezji. W związku z powyższym, MSZ odradza odwiedzanie pogranicza tunezyjsko-libijskiego oraz tunezyjsko-algierskiego, zwłaszcza na zachód od linii wyznaczonej miastami Tabarka- Jendouba- Al Kaf (Le Kef)- Siljana- Sidi Bu Zajd (Sidi Bouzid)- Kafsa (Gafsa)- Tauzar (Tozeur), oraz strefy pustynnej na południe od linii wyznaczonej miastami Tauzar (Tozeur) - Kibili (Kebili) - Kabis (Gabes) - Dżardżis (Zarzis).

   

  Obywatelom polskim planującym wakacje w Tunezji pomimo ostrzeżenia zaleca się rozważenie warunków bezpieczeństwa, w jakich miałyby się one odbywać, oraz wybór wyjazdów grupowych i pobyt w renomowanych hotelach, zapewniających pełną ochronę wewnątrz obiektu, w tym przylegającej plaży. MSZ odradza wyjazdy indywidualne poza miejscowości turystyczne.

   

  Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. MSZ apeluje również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz.

   

  1 sierpnia 2017 (poniedziałek)

  W związku z pożarami lasów w północnej Tunezji, odradzamy odwiedzanie obszarów leśnych w gowernoracie (odpowiednik województwa) Jendouby i Beja, szczególnie w okolicach Tabarki i Ain- Draham. Obywatelom polskim przebywającym w ww. części Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, bieżące monitorowanie sytuacji i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych.

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 22 lutego 2017 r.

   

  13 lipca 2017 (czwartek)

  Zgodnie z dekretem prezydenckim nr 90/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. obszary produkcyjne, w tym posiadające instalacje przemysłową o charakterze strategicznym dla państwa oraz tereny sąsiadujące z ww. infrastrukturą- zostały ogłoszone terenami zmilitaryzowanymi do czasu ustąpienia zagrożeń dla produkcji i ww. infrastruktury. Prawo wstępu do ww. obszarów posiadają tylko osoby upoważnione.  W związku z tym zalecamy powstrzymanie się od odwiedzania oraz przebywania na terenach wydobywania bogactw naturalnych w południowych gouvernoratach (odpowiednik województw) Tunezji.

   

  Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. Apelujemy również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz." 

   

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 22 lutego 2017 r.

   

  15 czerwca 2017 (czwartek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju został przedłużony o kolejne cztery miesiące począwszy od 15 czerwca 2017 r.

   

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 22 lutego 2017 r.

   

  16 maja 2017 (wtorek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju został przedłużony o kolejny miesiąc począwszy od 16 maja 2017 r.

   

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 22 lutego 2017 r.

   

  27 kwietnia 2017 (czwartek)

  W związku z utrzymującymi się manifestacjami w południowej części Tunezji, zalecamy powstrzymanie się od odwiedzania następujących gouvernoratów (odpowiednik województw): Kairuan, Tatawin,  Kabis (fr. Gabes). Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. Apelujemy również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz." 

  Stan na 14 lipca 2017: sytuacja uległa ustabilizowaniu. 

   

  Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 22 lutego 2017 r.

   

   

  22 lutego 2017 (środa)

  Uprzejmie informujemy, że dnia 22 lutego 2017 r.  MSZ zaktualizowało komunikat dotyczący bezpieczeństwa w Tunezji:

   

  "W związku z wysokim zagrożeniem terrorystycznym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Tunezji.

  Należy podkreślić, że miejscowe siły bezpieczeństwa podejmują zdecydowane działania i w 2016 roku nie doszło w Tunezji do zamachu terrorystycznego na dużą skalę skierowanego w turystów. Niemniej jednak, w ocenie MSZ, zagrożenie zamachami terrorystycznymi na terenie całego kraju, w tym w Tunisie i w popularnych miejscowościach turystycznych, utrzymuje się.

  MSZ zaleca w szczególności powstrzymanie się od odwiedzania pogranicza tunezyjsko-libijskiego oraz tunezyjsko-algierskiego (zwłaszcza górskich gubernatorstw Al-Kasrajn i Al-Kaf), obszarów wiejskich pomiędzy miejscowościami Siljana – Kairuan – Sidi Buzid – Al-Kasrajn oraz strefy pustynnej na południe od linii wyznaczonej miastami Kirdan – Tatawin – Rjim Maatoug. 

  Stan wyjątkowy, wprowadzony po fali zamachów w 2015 roku, może być czasowo znoszony i przywracany w zależności od rozwoju sytuacji. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się w zamkniętych strefach wojskowych.

  Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. MSZ apeluje również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz." 

   

  17 lutego 2017 (piątek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o trzy miesiące licząc od 16 lutego 2017 r.

   

  19 stycznia 2017 (czwartek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejny miesiąc począwszy od 17 stycznia.

   

  11 stycznia 2017 (środa)

  Uprzejmie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 24 listopada 2015 r. (aktualizowany 14 grudnia 2015 r.):

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim osobom planującym podróż rozważenie sytuacji bezpieczeństwa i rezygnację z podróży, a osobom już przebywającym w Tunezji wbrew powyższemu ostrzeżeniu, bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie pobytu w systemie Odyseusz.

   

  19 października 2016 (środa)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o trzy miesiace (do 18 stycznia 2017 r.)

   

  19 września 2016 (poniedziałek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejny miesiąc (do 19 października 2016 r.)

   

  17 sierpnia 2016 (środa)

  Uprzejmie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 24 listopada 2015 r.:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim osobom planującym podróż rozważenie sytuacji bezpieczeństwa i rezygnację z podróży, a osobom już przebywającym w Tunezji wbrew powyższemu ostrzeżeniu, bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie pobytu w systemie Odyseusz.

   

  21 lipca 2016 (czwartek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejne dwa miesiące (do 21 września 2016 r.)

   

  20 czerwca 2016 (poniedziałek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejny miesiąc (do 21 lipca 2016 r.)

   

  20 kwietnia 2016 (środa)

  Z dniem 20 kwietnia 2016  zniesiono godzinę policyjną obowiązujacą w Ben Gardene

   

  1 kwietnia 2016 (piątek)

  Z dniem 1 kwietnia 2016  godzina policyjna w Ben Guerdane  obowiązuje od 00:00 do 05:00

   

  22 marca 2016 (wtorek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejne trzy miesiące (do 21 czerwca 2016 r.)

   

   

  21 marca 2016 (poniedziałek)

  Od dnia 21 marca 2016r. godzina policyjna w Ben Guerdane  obowiązuje od 22:00 do 05:00

   

  7 marca 2016 (poniedziałek)

  - Od dnia 7 marca 2016r. godzina policyjna obowiązuje w Ben Guerdane  od 19:00 do 05:00

  - Zamknięta jest droga krajowa między Ben Guerdane a Tataouine

  - Zamknięto przejścia graniczne z Libią w Ras Jedir i Dhehibat

   

  22 lutego 2016 (poniedziałek)

  Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejny miesiąc (do 21 marca 2016 r.)

   

  04 lutego 2016 (czwartek)

  Z dniem dzisiejszym całkowicie zniesiono godzinę policyjną

   

  29 stycznia 2016 (piątek)

  Od dnia 29 stycznia 2016 r. godzina policyjna obowiązuje od 24:00 do 5:00

   

  25 stycznia 2016 (poniedziałek)

  Od dnia 25 stycznia 2016 r. godzina policyjna obowiazuje od 22:00 do 5:00

   

  22 stycznia 2016 (czwartek)

  Dnia 22 stycznia 2016 r. wprowadzono godzinę policyjną obowiazującą na terenie całej Tunezji w godzinach 20:00-05:00 

   

  19 stycznia 2016 (wtorek)

  Od dnia 19  stycznia 2016 r.  godzina policyjna w regionie Kasserine obowiązuje w godzinach 18:00-05:00

   

  22 grudnia 2015 (wtorek)

  Stan wyjątkowy na terenie calego kraju przedłużony na kolejne dwa miesiące.

   

  12 grudnia 2015 (sobota)

  Godzina policyjna na terenie aglomeracji Tunisu zostaje zniesiona z dniem 12.12.2015.

   

  1 grudnia 2015 (wtorek)

  Od dnia 01 grudnia 2015 r.  godzina policyjna na terenie aglomeracji Tunisu obowiązuje w godzinach 24:00-05:00.

   

  4 listopada 2015 (wtorek)

  W wyniku wybuchu autobusu w centrum Tunisu, prezydent Republiki Tunezyjskiej ogłosił stan wyjątkowy na terenie calego kraju na okres 30 dni oraz godzinę policyjną na terenie aglomeracji Tunisu w godzinach 21:00-05:00 (do odwołania).

   

  16 października 2015 (piątek)

  Międzynarodowe lotnisko Tunis-Carthage - po pracach remontowych - wznawia w godzinach wieczornych przyjęcia samolotów.

   

  03 października 2015 (sobota)

  Z dniem 03 października 2015 r. w Tunezji zniesiono stan wyjątkowy.

   

  31 sierpnia 2015 (poniedziałek)

  Z dniem 31.08.2015 r. Tunezja zniosła obowiązek posiadania przez turystów znaczków skarbowych.

   

  10 lipca 2015 (piątek)

  Ze względu na potencjalny wzrost aktywności grup terrorystycznych w Tunezji i zagrożenia zamachami kierowanymi również przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do Tunezji.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim osobom planującym podróż rozważenie sytuacji bezpieczeństwa i rezygnację z podróży, a osobom już przebywającym w Tunezji wbrew powyższemu ostrzeżeniu, bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie pobytu w systemie Odyseusz.

   

  10 kwietnia 2015 (piątek)

  Ambasada RP w Tunisie zaleca wszystkim Polakom przebywającym obecnie w Tunezji (zarówno osobom przebywającym tymczasowo, jak i Polonii mieszkającej na stałe) zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc, które mogłyby się stać potencjalnymi celami ataków terrorystycznych np. centrów handlowych. 

   

  19 grudnia 2014 (piątek)

  Ambasada RP w Tunisie przypomina, iż w dniu 21 grudnia 2014 r. odbędzie się w Tunezji II tura wyborów prezydenckich. Tut. MSW wydało zakaz parkowania jakichkolwiek pojazdów przed lokalami wyborczymi. Porządku będzie pilnować 36 tys. policjantów. Przejścia graniczne w Ras Jedir oraz Dhehiba będą zamknięte od piątku (19.12.) do środy 24.12.2014 r.

  Sugerujemy wszystkim turystom i mieszkającej w Tunezji Polonii oraz ich rodzinom zachowanie specjalnej ostrożności, szczególnie w najbliższą niedzielę. Odradzamy organizowania wycieczek poza strefy hotelowe i poza miejsca zamieszkania (szczególnie w nocy), unikania zawierania nowych znajomości czy uczestniczenia w manifestacjach, nawet pokojowych, które w każdej chwili mogą przerodzić się w niebezpieczne. Sugerujemy przestrzeganie poleceń rezydentów, kierownictwa hoteli, śledzenie komunikatów pojawiających się w środkach masowego przekazu i na naszej stronie internetowej.

   

  24 października 2014 (piątek)

  26 października odbędą się wybory parlamentarne, 23 listopada wybory prezydenckie. Od 4 października 2014 r. trwa w Tunezji kampania wyborcza. Mimo kontrolowania przez władze państwowe stanu bezpieczeństwa w całym kraju, mogą pojawić się w tym czasie sytuacje nieprzewidziane, tworzone m.in. przez grupy terrorystyczne, które chcą uniemożliwić przeprowadzenie wyborów i doprowadzić do destabilizacji  sytuacji wewnętrznej w kraju.

  Sugerujemy wszystkim turystom i mieszkającej w Tunezji Polonii oraz ich rodzinom zachowanie specjalnej ostrożności, szczególnie w najbliższą niedzielę. Odradzamy organizowania wycieczek poza strefy hotelowe i poza miejsca zamieszkania (szczególnie w nocy), unikania zawierania nowych znajomości czy uczestniczenia w manifestacjach, nawet pokojowych, które w każdej chwili mogą przerodzić się w niebezpieczne. Sugerujemy przestrzeganie poleceń rezydentów, kierownictwa hoteli, śledzenie komunikatów pojawiających się w środkach masowego przekazu i na naszej stronie internetowej.

   

  01 października 2014 (środa)

  Od 1 października 2014 r.– na podstawie art. 36 znowelizowanej ustawy o finansach nr 54-2014 – Tunezja wprowadziła opłatę dla opuszczających terytorium tego państwa cudzoziemców nie będących rezydentami. Wszyscy turyści i osoby odwiedzające Tunezję prywatnie (w tym także dzieci) muszą wykupić znaczek skarbowy o wartości 30 dinarów. Znaczki skarbowe są dostępne w hotelach, agencjach turystycznych, urzędach podatkowych, urzędach celnych, na lotniskach, w portach promowych, bankach i kioskach. Aby uniknąć kolejek w dniu opuszczania Tunezji, sugerujemy zakupienie znaczka jeszcze w czasie pobytu.

  Rezydenci mieszkający w Tunezji za wyrobienie lub przedłużenie karty pobytu płacą 150 dinarów; studenci lub uczniowie – 75 dinarów.

   

  25 września 2014 (czwartek)

  W dniu dzisiejszym w godzinach 17-19 na przeciwko teatru miejskiego na avenue Habib Bourguiba w Tunisie przewidziana jest manifestacja przeciwko organizacji Państwa Islamskiego, zorganizowana przez grupę młodych niezależnych. Planują oni także zorganizować wkrótce debatę nt. "Fundamentalizm i walka powinny mieć charakter pokojowy". Sugerujemy unikanie av. H.Bourguiba i okolic od godziny 15.oo.

   

  12 maja 2014 (poniedziałek) - komunikat ze strony MSZ

  Ze względu na potencjalny wzrost aktywności grup terrorystycznych w Tunezji i zagrożenia zamachami kierowanymi również przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do tunezyjskich miejscowości Bizerte, Tabarka, Hammamet, Tunis i Sousse oraz na wyspę Dżerba. Zdecydowanie odradza się również wyjazdy na tereny przygraniczne z Libią i Algierią, szczególnie do gubernatorstw Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim osobom planującym podróż w ww. miejsca rozważenie sytuacji bezpieczeństwa i rezygnację z podróży, jeśli nie jest ona niezbędna, a osobom już przebywającym w Tunezji – bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie pobytu w systemie e-konsulat.

  W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie w ośrodkach hotelowych. 

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

   

  08 maja 2014 (czwartek)

  Prezydent Republiki Tunezyjskiej - w związku z wzrostem przemocy - ogłosił w dniach 08-22 maja w m. Douz godzinę policyjną. Sugerujemy omijanie tego rejonu przez turystów.

   

  02 kwietnia 2014 (środa)

  Gubernator Medenine ogłosił, iż z dniem 6 kwietnia br. zostanie ponownie otwarte przejście graniczne Ras Jedir z Libią.

  Stany Zjednoczone z dniem 28.03.2014 zniosły dla swoich obywateli restrykcje dot. podróżowania do Tunezji (zamieszczone 15.09.2012 r. po ataku na siedzibę ambasady USA w Tunisie).

   

  07 marca 2014 (piątek)

  Prezydent Republiki Tunezji Moncef Marzouki z dniem 5 marca 2014 r. zniósł stan wyjątkowy, wprowadzony w czasie rewolucji w styczniu 2011r. Zniesienie stanu wyjątkowego nie zmienia prawa tunezyjskiego w żadnym wymiarze oraz nie ogranicza działań policyjnych i wojskowych, szczególnie na terenach przygranicznych z Algierią i Libią.

  Aktualny pozostaje komunikat z 04.03.2014 r.

   

  04 marca 2014 (wtorek)

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina swoje dotychczasowe ostrzeżenie i przestrzega przed wyjazdami indywidualnymi i zorganizowanymi poza strefy turystyczne, np. w południowe regiony kraju (Douz, Tozeur). Natomiast zdecydowanie odradza przebywania na obszarach graniczących z Libią i Algierią, szczególnie w gubernoratach: Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine.

  Należy zdecydowanie unikać demonstracji i zgromadzeń nawet planowanych jako pokojowe, które mogą przerodzić się w gwałtowne manifestacje oraz uważnie śledzić doniesienia i informacje o stanie bezpieczeństwa. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie w ośrodkach hotelowych. Wszystkim osobom planującym podróż lub przebywającym w Tunezji zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat.

  Wszystkie porty lotnicze i promowe są otwarte.

  Przestępczość

  Przestępczość, dokonywanie aktów przemocy czy gwałtów wobec turystów występuje dość rzadko. Natomiast w ostatnim czasie silnie narasta liczba drobnych kradzieży, najczęściej poprzez wyrywanie torebek damskich przez osoby jadące na motorynkach i skuterach.

  W Tunezji w czasie pobytu można posługiwać się kopią paszportu, a jego oryginał i inne cenne rzeczy przechowywać w sejfie hotelowym. Fakt kradzieży należy natychmiast zgłosić tunezyjskiej policji, która wyda stosowny protokół. W ambasadzie wydany zostanie paszport tymczasowy na powrót do kraju (cena w zakładce "Taryfa opłat konsularnych)  i – ewentualnie - zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

  Telefony alarmowe:

  Pogotowie SAMU         190

  Gwardia Narodowa    193

  Policja                            197

  Ochrona Cywilna       198

   

  07 lutego 2014 (piątek)

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych może dojść do manifestacji grup salafistów przy meczecie Jamal al Fath przy av. de la Liberte w Tunisie (centrum miasta). Sugerujemy unikanie tych rejonów Tunisu.

  W związku z uczestnictwem w uroczystości podpisania Konstytucji różnych delegacji państwowych i rządowych, możliwe będą zakłócenia w ruchu drogowym. Sugerujemy unikanie okolic siedziby Zgromadzenia Narodowego oraz drogi Tunis - La Marsa (GP9) i av. Bouazizi route X. Zalecane przez policję jest korzystanie z drogi nr 9 (równoległej do GP9) oraz drogi nr 10  z Ariany na Soukrę.

   

  3 listopada 2013

  Przedłużenie stanu wyjątkowego w Tunezji do 30 czerwca 2014 r.

   

  29 październia 2013 (informacja ukazała się 28.10.2013 na stronie MSZ www.msz.gov.pl)

  W związku z niestabilną sytuacją w Tunezji wywołaną wydarzeniami politycznymi, zamieszkami i manifestacjami w Sidi Bouzid, Tunisie, Sousse, Gafsie, Mahdii i Sfaxie oraz strajkami podejmowanymi przez prawie wszystkie grupy społeczne i zawodowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o powstrzymanie się od wszelkich wyjazdów indywidualnych i zorganizowanych poza strefy turystyczne, w tym także w południowe regiony kraju (Douz, Tozeur) oraz w regiony graniczące z Libią i Algierią (zwłaszcza Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine).

  Należy zdecydowanie unikać demonstracji i zgromadzeń, które mogą przerodzić się w gwałtowne manifestacje oraz uważnie śledzić doniesienia i informacje o stanie bezpieczeństwa. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie w ośrodkach hotelowych. Wszystkim osobom planującym podróż lub przebywającym w Tunezji zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat.

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

   

   

  24 października 2013

  Na ten dzień na godz. 18.oo planowana jest manifestacja w centrum Tunisu. Sugerujemy odłożenie wycieczek turystycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych do Tunisu.

   

   

  23 października 2013

  W dniu dzisiejszym odbędą się - za zgodą władz tunezyjskich - 2 manifestacje pokojowe, organizowane przez opozycję. Pierwsza - od stacji metra (station TGM) do placu z zegarem w centrum miasta, druga - na ulicy Bourguiba. Manifestacje mogą swoimi rozmiarami objąć także uliczki przyległe do av. Mohamed V. Odradzamy wszystkim turystom zwiedzanie w dniu dzisiejszym centrum Tunisu.

  Dzisiejszy dzień jest także początkiem dialogu narodowego, co do którego niektóre ruchy ekstremistyczne są wrogo nastawione. Staje się więc dniem symbolicznym, dającym nadzieję i budzącym ryzyko.

   

   

  17 października 2013

  Dwóch uzbrojonych osobników zaatakowało przejście graniczne El Mella w delegacji Ghardimmaou, gubernorat Jendouba. Prawie w tym samym czasie inni uzbrojeni mężczyźni zaatakowali przejście – Faj Hassine w Ghardimaou. Po wymianie strzałów ze strażą graniczną, napastnicy uciekli.

  Uzbrojona grupa terrorystyczna zastrzeliła szefa posterunku gwardii narodowej w Goubellat (gubernorat Beja) i poważnie zraniła jednego z policjantów, którzy chcieli przeszukać dom prawdopodobnie wynajęty przez terrorystów. W domu tym odkryto w czasie późniejszej rewizji, laboratorium produkujące materiały wybuchowe. Ok. 10-12 terrorystów zajmujących dom, skryło się w górach Dour Ismail – obecnie przeczesywanych przez siły porządkowe.

  W związku z dwoma jednoczesnymi atakami na posterunki graniczne w regionie Ghardimaou w gubernoracie Jendouba i zastrzeleniem policjanta w Goubellat w gubernoracie Beja, szczególnie odradza się jakichkolwiek wycieczek turystycznych w rejony graniczące z Algierą. Najniebezpieczniejsze są obecnie gubernoraty: Le Kef, Kasserine, Jendouba oraz Beja.

   

   

  02 października 2013  Dzień Gniewu

  W dniu 02 października 2013 ruch Tamarod organizuje "dzień gniewu przeciwko rządowi i prezydentowi Republiki". Współorganizatorami jest UGET (Unia Generalna Studentów Tunezji), UDC (Unia Bezrobotnych posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych) oraz Ruch Khnaktouna. Manifestacja zacznie się na placu przed teatrem gminnym o godz. 12.oo, przemieści się na Plac Kasbah o godz. 13.00 i zakończy się w Bardo. Ruch uliczny będzie znacznie utrudniony. Polecamy turystom unikanie miejsc manifestacji, gdyż nawet w zamiarach pokojowe mogą przerodzić się one w gwałtowne zamieszki.

   

   

  08 lutego 2013 r. Tunezja - ostrzeżenie przed zamieszkami

  W związku z zapowiedzianym na dzień 8 lutego 2013 roku strajkiem generalnym w Tunezji oraz możliwością wystąpienia na terenie całego kraju protestów i manifestacji, Ambasada RP w Tunisie zaleca  unikania demonstracji i udziału w zgromadzeniach oraz przebywania w tym czasie poza kompleksami hotelowymi i miejscem zamieszkania. Odradza również  udział w  wycieczkach indywidualnych i zorganizowanych poza kurorty, a w szczególności do Tunisu i większych miast. Ambasada zaleca ponadto śledzenie doniesień i informacji o stanie bezpieczeństwa w kraju.

  Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.


   

  18.01.2013

  Tunezja – aktualizacja ostrzeżenia dla podróżujących

  W związku z wydarzeniami w Mali, Algierii oraz w pasie Sahelu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie wyjazdy indywidualne i zorganizowane poza Tunis, zwłaszcza w południowe regiony kraju, na Saharę i obszary graniczące z Libią i Algierią.

  Należy unikać demonstracji i zgromadzeń oraz uważnie śledzić doniesienia i informacje o stanie bezpieczeństwa. W przypadku pojawienia się jakiejkolwiek wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie w ośrodkach hotelowych. Wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na niestabilną sytuację polityczną w regionie, a także na zwiększone zagrożenie drobną przestępczością, głównie kradzieżami w Tunezji. Wszystkim osobom planującym podróż lub przebywającym w Tunezji zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji, stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat.

  Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.


   

  21.09.2012

  Komunikat

  W związku z publikacją we francuskiej prasie karykatur Mahometa oraz możliwymi protestami w Tunisie oraz innych miastach na terenie Tunezji, obywatelom polskim i turystom przebywającym w tym kraju zaleca się w najbliższych dniach, szczególnie w piątek 21.09.2012, zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie do niezbędnego minimum obecności w miejscach publicznych oraz unikanie ewentualnych demonstracji i tłumnych zgromadzeń.

  Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.


  2012.09.17 

  Tunezja - ostrzeżenie przed zamieszkami

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podobnie jak w komunikacie z dnia 13 czerwca br., nadal odradza wszelkie wyjazdy indywidualne i zorganizowane poza kurorty, a w szczególności do Tunisu i innych dużych miast, jak również na Saharę oraz na obszary graniczące z Libią i Algierią. Wszędzie należy unikać demonstracji i tłumnych zgromadzeń oraz uważnie śledzić doniesienia i informacje o stanie bezpieczeństwa.

  W przypadku pojawienia się jakiejkolwiek wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie na obszarze ośrodków hotelowych. Wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności nie tylko z uwagi na niestabilną sytuację polityczną (np. manifestacje w dniu 14 września 2012 r. przed Ambasadą USA w Tunisie), ale także na zwiększone zagrożenie drobną przestępczością, głównie kradzieżami. Wszystkim osobom planującym podróż lub przebywającym w Tunezji zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji, mając na uwadze możliwość jej dynamicznej ewolucji, oraz stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży.

  Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

   


  ostrzeżenia na stronie MSZ  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: