close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
  • AMBASADOR

  • Pani Lidia Milka-Wieczorkiewicz rozpoczęła pracę w służbie dyplomatycznej w 1991 r. W latach 1991-97 pełniła funkcję kierownika Wydziału Konsularnego w Ambasadzie RP w Rabacie. Od 1997 r. pracowała w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ. W latach 1999-2004 była zastępcą szefa misji w Ambasadzie RP w Bejrucie, gdzie od 2001 do 2002 r. pełniła funkcję chargé d’affaires a.i.. Po powrocie do kraju w 2004 r. pełniła funkcję sekretarza generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.  W latach 2007-2011 była ambasadorem RP w Algierii. Następnie pracowała w Biurze Dyrektora Generalnego, a od 2015 r. w Ambasadzie RP w Maroku. Absolwentka Wydziału Historycznego UW, posiada stopień doktora nauk humanistycznych. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Mohammeda V w Rabacie oraz École des hautes études en sciences sociales w Paryżu. Zna język francuski i angielski.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: