close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • STUDIA DLA CUDZOZIEMCÓW POLSKIEGO POCHODZENIA

 • Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, tel. +4822 826 74 34, fax +4822 826 28 23; email: biuro@buwiwm.edu.pl, http://www.buwiwm.edu.pl/) informuje, iż - tak jak w latach ubiegłych, tak i obecnie, cudzoziemcy polskiego pochodzenia mogą ubiegać się o podjęcie studiów wyższych w Polsce (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) za pośrednictwem BUWiWM'u.
  Osoby posiadające oprócz obywatelstwa kraju zamieszkania, również i obywatelstwo polskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmują i odbywają studia w Polsce na zasadach określonych dla obywateli polskich. Osoby te powinny składać aplikacje bezpośrednio w wybranych przez siebie uczelniach. Polacy zamieszkali za granicą, których znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do podjęcia studiów w Polsce prowadzonych w języku polskim, mogą odbyć kurs przygotowawczy bez ponoszenia opłat za naukę. Kandydaci do odbycia kursu wypełniają formularze i przesyłają je do BUWiWM za pośrednictwem polskiej placówki konsularnej. Na stronie internetowej http://www.mnisw.gov.pl/ znajduje się wykaz szkół wyższych w Polsce, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, z których kandydaci mogą wybrać właściwą dla siebie.

  Wszystkie niezbędne informacje o studiach w Polsce znajdziecie Państwo na stronach Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej http://www.buwiwm.edu.pl/

   

  Inne przydatne informacje nt. podejmowania studiów w Polsce możecie Państwo znaleźć na stronach:

  https://www.polon.nauka.gov.pl/

  http://www.go-poland.pl/

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: