close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
  • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻNYCH

  • MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść poniższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.

     

    3 sierpnia 2017 (czwartek)

    Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. MSZ zaktualizowało komunikat dotyczący bezpieczeństwa w Tunezji:

     

    W związku z zagrożeniem terrorystycznym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Tunezji.

     

    Należy podkreślić, że miejscowe siły bezpieczeństwa podejmują zdecydowane działania i od 2016 roku nie doszło w Tunezji do zamachu terrorystycznego wymierzonego w turystów. Niemniej jednak, w ocenie MSZ, zagrożenie zamachami terrorystycznymi utrzymuje się na terenie całego kraju.

     

    Stan wyjątkowy, wprowadzony po fali zamachów w 2015 roku, może być czasowo znoszony i przywracany w zależności od rozwoju sytuacji. Od dnia 3 lipca 2017 r. obszary produkcyjne, w tym posiadające instalacje przemysłową o charakterze strategicznym dla państwa oraz tereny sąsiadujące z ww. infrastrukturą zostały ogłoszone terenami zmilitaryzowanymi do czasu ustąpienia zagrożenia blokadami i strajkami okupacyjnymi. Prawo wstępu do ww. obszarów posiadają tylko osoby upoważnione. Całkowity zakaz poruszania się obowiązuje w zamkniętych strefach wojskowych.

     

    Jednocześnie, wysoki poziom niepokojów społecznych, przejawiający się m.in. manifestacjami i blokowaniem dróg krajowych, skutkować może starciami ze służbami porządkowymi, w szczególności w zachodniej i południowej części Tunezji. W związku z powyższym, MSZ odradza odwiedzanie pogranicza tunezyjsko-libijskiego oraz tunezyjsko-algierskiego, zwłaszcza na zachód od linii wyznaczonej miastami Tabarka- Jendouba- Al Kaf (Le Kef)- Siljana- Sidi Bu Zajd (Sidi Bouzid)- Kafsa (Gafsa)- Tauzar (Tozeur), oraz strefy pustynnej na południe od linii wyznaczonej miastami Tauzar (Tozeur) - Kibili (Kebili) - Kabis (Gabes) - Dżardżis (Zarzis).

     

    Obywatelom polskim planującym wakacje w Tunezji pomimo ostrzeżenia zaleca się rozważenie warunków bezpieczeństwa, w jakich miałyby się one odbywać, oraz wybór wyjazdów grupowych i pobyt w renomowanych hotelach, zapewniających pełną ochronę wewnątrz obiektu, w tym przylegającej plaży. MSZ odradza wyjazdy indywidualne poza miejscowości turystyczne.

     

    Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. MSZ apeluje również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz.

     

    1 sierpnia 2017 (poniedziałek)

    W związku z pożarami lasów w północnej Tunezji, odradzamy odwiedzanie obszarów leśnych w gowernoracie (odpowiednik województwa) Jendouby i Beja, szczególnie w okolicach Tabarki i Ain- Draham. Obywatelom polskim przebywającym w ww. części Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, bieżące monitorowanie sytuacji i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych.

    Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 22 lutego 2017 r.

     

    13 lipca 2017 (czwartek)

    Zgodnie z dekretem prezydenckim nr 90/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. obszary produkcyjne, w tym posiadające instalacje przemysłową o charakterze strategicznym dla państwa oraz tereny sąsiadujące z ww. infrastrukturą- zostały ogłoszone terenami zmilitaryzowanymi do czasu ustąpienia zagrożeń dla produkcji i ww. infrastruktury. Prawo wstępu do ww. obszarów posiadają tylko osoby upoważnione.  W związku z tym zalecamy powstrzymanie się od odwiedzania oraz przebywania na terenach wydobywania bogactw naturalnych w południowych gouvernoratach (odpowiednik województw) Tunezji.

     

    Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. Apelujemy również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz." 

     

    Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 22 lutego 2017 r.

     

    15 czerwca 2017 (czwartek)

    Stan wyjątkowy na terenie całego kraju został przedłużony o kolejne cztery miesiące począwszy od 15 czerwca 2017 r.

     

    Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 22 lutego 2017 r.

     

    16 maja 2017 (wtorek)

    Stan wyjątkowy na terenie całego kraju został przedłużony o kolejny miesiąc począwszy od 16 maja 2017 r.

     

    Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 22 lutego 2017 r.

     

    27 kwietnia 2017 (czwartek)

    W związku z utrzymującymi się manifestacjami w południowej części Tunezji, zalecamy powstrzymanie się od odwiedzania następujących gouvernoratów (odpowiednik województw): Kairuan, Tatawin,  Kabis (fr. Gabes). Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. Apelujemy również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz." 

    Stan na 14 lipca 2017: sytuacja uległa ustabilizowaniu. 

     

    Jednocześnie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 22 lutego 2017 r.

     

     

    22 lutego 2017 (środa)

    Uprzejmie informujemy, że dnia 22 lutego 2017 r.  MSZ zaktualizowało komunikat dotyczący bezpieczeństwa w Tunezji:

     

    "W związku z wysokim zagrożeniem terrorystycznym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Tunezji.

    Należy podkreślić, że miejscowe siły bezpieczeństwa podejmują zdecydowane działania i w 2016 roku nie doszło w Tunezji do zamachu terrorystycznego na dużą skalę skierowanego w turystów. Niemniej jednak, w ocenie MSZ, zagrożenie zamachami terrorystycznymi na terenie całego kraju, w tym w Tunisie i w popularnych miejscowościach turystycznych, utrzymuje się.

    MSZ zaleca w szczególności powstrzymanie się od odwiedzania pogranicza tunezyjsko-libijskiego oraz tunezyjsko-algierskiego (zwłaszcza górskich gubernatorstw Al-Kasrajn i Al-Kaf), obszarów wiejskich pomiędzy miejscowościami Siljana – Kairuan – Sidi Buzid – Al-Kasrajn oraz strefy pustynnej na południe od linii wyznaczonej miastami Kirdan – Tatawin – Rjim Maatoug. 

    Stan wyjątkowy, wprowadzony po fali zamachów w 2015 roku, może być czasowo znoszony i przywracany w zależności od rozwoju sytuacji. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się w zamkniętych strefach wojskowych.

    Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. MSZ apeluje również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz." 

     

    17 lutego 2017 (piątek)

    Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o trzy miesiące licząc od 16 lutego 2017 r.

     

    19 stycznia 2017 (czwartek)

    Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejny miesiąc począwszy od 17 stycznia.

     

    11 stycznia 2017 (środa)

    Uprzejmie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 24 listopada 2015 r. (aktualizowany 14 grudnia 2015 r.):

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim osobom planującym podróż rozważenie sytuacji bezpieczeństwa i rezygnację z podróży, a osobom już przebywającym w Tunezji wbrew powyższemu ostrzeżeniu, bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie pobytu w systemie Odyseusz.

     

    19 października 2016 (środa)

    Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o trzy miesiace (do 18 stycznia 2017 r.)

     

    19 września 2016 (poniedziałek)

    Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejny miesiąc (do 19 października 2016 r.)

     

    17 sierpnia 2016 (środa)

    Uprzejmie informujemy, że aktualny pozostaje komunikat MSZ z dnia 24 listopada 2015 r.:

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim osobom planującym podróż rozważenie sytuacji bezpieczeństwa i rezygnację z podróży, a osobom już przebywającym w Tunezji wbrew powyższemu ostrzeżeniu, bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie pobytu w systemie Odyseusz.

     

    21 lipca 2016 (czwartek)

    Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejne dwa miesiące (do 21 września 2016 r.)

     

    20 czerwca 2016 (poniedziałek)

    Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejny miesiąc (do 21 lipca 2016 r.)

     

    20 kwietnia 2016 (środa)

    Z dniem 20 kwietnia 2016  zniesiono godzinę policyjną obowiązujacą w Ben Gardene

     

    1 kwietnia 2016 (piątek)

    Z dniem 1 kwietnia 2016  godzina policyjna w Ben Guerdane  obowiązuje od 00:00 do 05:00

     

    22 marca 2016 (wtorek)

    Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejne trzy miesiące (do 21 czerwca 2016 r.)

     

     

    21 marca 2016 (poniedziałek)

    Od dnia 21 marca 2016r. godzina policyjna w Ben Guerdane  obowiązuje od 22:00 do 05:00

     

    7 marca 2016 (poniedziałek)

    - Od dnia 7 marca 2016r. godzina policyjna obowiązuje w Ben Guerdane  od 19:00 do 05:00

    - Zamknięta jest droga krajowa między Ben Guerdane a Tataouine

    - Zamknięto przejścia graniczne z Libią w Ras Jedir i Dhehibat

     

    22 lutego 2016 (poniedziałek)

    Stan wyjątkowy na terenie całego kraju przedłużony o kolejny miesiąc (do 21 marca 2016 r.)

     

    04 lutego 2016 (czwartek)

    Z dniem dzisiejszym całkowicie zniesiono godzinę policyjną

     

    29 stycznia 2016 (piątek)

    Od dnia 29 stycznia 2016 r. godzina policyjna obowiązuje od 24:00 do 5:00

     

    25 stycznia 2016 (poniedziałek)

    Od dnia 25 stycznia 2016 r. godzina policyjna obowiazuje od 22:00 do 5:00

     

    22 stycznia 2016 (czwartek)

    Dnia 22 stycznia 2016 r. wprowadzono godzinę policyjną obowiazującą na terenie całej Tunezji w godzinach 20:00-05:00 

     

    19 stycznia 2016 (wtorek)

    Od dnia 19  stycznia 2016 r.  godzina policyjna w regionie Kasserine obowiązuje w godzinach 18:00-05:00

     

    22 grudnia 2015 (wtorek)

    Stan wyjątkowy na terenie calego kraju przedłużony na kolejne dwa miesiące.

     

    12 grudnia 2015 (sobota)

    Godzina policyjna na terenie aglomeracji Tunisu zostaje zniesiona z dniem 12.12.2015.

     

    1 grudnia 2015 (wtorek)

    Od dnia 01 grudnia 2015 r.  godzina policyjna na terenie aglomeracji Tunisu obowiązuje w godzinach 24:00-05:00.

     

    4 listopada 2015 (wtorek)

    W wyniku wybuchu autobusu w centrum Tunisu, prezydent Republiki Tunezyjskiej ogłosił stan wyjątkowy na terenie calego kraju na okres 30 dni oraz godzinę policyjną na terenie aglomeracji Tunisu w godzinach 21:00-05:00 (do odwołania).

     

    16 października 2015 (piątek)

    Międzynarodowe lotnisko Tunis-Carthage - po pracach remontowych - wznawia w godzinach wieczornych przyjęcia samolotów.

     

    03 października 2015 (sobota)

    Z dniem 03 października 2015 r. w Tunezji zniesiono stan wyjątkowy.

     

    31 sierpnia 2015 (poniedziałek)

    Z dniem 31.08.2015 r. Tunezja zniosła obowiązek posiadania przez turystów znaczków skarbowych.

     

    10 lipca 2015 (piątek)

    Ze względu na potencjalny wzrost aktywności grup terrorystycznych w Tunezji i zagrożenia zamachami kierowanymi również przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do Tunezji.
    Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim osobom planującym podróż rozważenie sytuacji bezpieczeństwa i rezygnację z podróży, a osobom już przebywającym w Tunezji wbrew powyższemu ostrzeżeniu, bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie pobytu w systemie Odyseusz.

     

    10 kwietnia 2015 (piątek)

    Ambasada RP w Tunisie zaleca wszystkim Polakom przebywającym obecnie w Tunezji (zarówno osobom przebywającym tymczasowo, jak i Polonii mieszkającej na stałe) zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc, które mogłyby się stać potencjalnymi celami ataków terrorystycznych np. centrów handlowych. 

     

    19 grudnia 2014 (piątek)

    Ambasada RP w Tunisie przypomina, iż w dniu 21 grudnia 2014 r. odbędzie się w Tunezji II tura wyborów prezydenckich. Tut. MSW wydało zakaz parkowania jakichkolwiek pojazdów przed lokalami wyborczymi. Porządku będzie pilnować 36 tys. policjantów. Przejścia graniczne w Ras Jedir oraz Dhehiba będą zamknięte od piątku (19.12.) do środy 24.12.2014 r.

    Sugerujemy wszystkim turystom i mieszkającej w Tunezji Polonii oraz ich rodzinom zachowanie specjalnej ostrożności, szczególnie w najbliższą niedzielę. Odradzamy organizowania wycieczek poza strefy hotelowe i poza miejsca zamieszkania (szczególnie w nocy), unikania zawierania nowych znajomości czy uczestniczenia w manifestacjach, nawet pokojowych, które w każdej chwili mogą przerodzić się w niebezpieczne. Sugerujemy przestrzeganie poleceń rezydentów, kierownictwa hoteli, śledzenie komunikatów pojawiających się w środkach masowego przekazu i na naszej stronie internetowej.

     

    24 października 2014 (piątek)

    26 października odbędą się wybory parlamentarne, 23 listopada wybory prezydenckie. Od 4 października 2014 r. trwa w Tunezji kampania wyborcza. Mimo kontrolowania przez władze państwowe stanu bezpieczeństwa w całym kraju, mogą pojawić się w tym czasie sytuacje nieprzewidziane, tworzone m.in. przez grupy terrorystyczne, które chcą uniemożliwić przeprowadzenie wyborów i doprowadzić do destabilizacji  sytuacji wewnętrznej w kraju.

    Sugerujemy wszystkim turystom i mieszkającej w Tunezji Polonii oraz ich rodzinom zachowanie specjalnej ostrożności, szczególnie w najbliższą niedzielę. Odradzamy organizowania wycieczek poza strefy hotelowe i poza miejsca zamieszkania (szczególnie w nocy), unikania zawierania nowych znajomości czy uczestniczenia w manifestacjach, nawet pokojowych, które w każdej chwili mogą przerodzić się w niebezpieczne. Sugerujemy przestrzeganie poleceń rezydentów, kierownictwa hoteli, śledzenie komunikatów pojawiających się w środkach masowego przekazu i na naszej stronie internetowej.

     

    01 października 2014 (środa)

    Od 1 października 2014 r.– na podstawie art. 36 znowelizowanej ustawy o finansach nr 54-2014 – Tunezja wprowadziła opłatę dla opuszczających terytorium tego państwa cudzoziemców nie będących rezydentami. Wszyscy turyści i osoby odwiedzające Tunezję prywatnie (w tym także dzieci) muszą wykupić znaczek skarbowy o wartości 30 dinarów. Znaczki skarbowe są dostępne w hotelach, agencjach turystycznych, urzędach podatkowych, urzędach celnych, na lotniskach, w portach promowych, bankach i kioskach. Aby uniknąć kolejek w dniu opuszczania Tunezji, sugerujemy zakupienie znaczka jeszcze w czasie pobytu.

    Rezydenci mieszkający w Tunezji za wyrobienie lub przedłużenie karty pobytu płacą 150 dinarów; studenci lub uczniowie – 75 dinarów.

     

    25 września 2014 (czwartek)

    W dniu dzisiejszym w godzinach 17-19 na przeciwko teatru miejskiego na avenue Habib Bourguiba w Tunisie przewidziana jest manifestacja przeciwko organizacji Państwa Islamskiego, zorganizowana przez grupę młodych niezależnych. Planują oni także zorganizować wkrótce debatę nt. "Fundamentalizm i walka powinny mieć charakter pokojowy". Sugerujemy unikanie av. H.Bourguiba i okolic od godziny 15.oo.

     

    12 maja 2014 (poniedziałek) - komunikat ze strony MSZ

    Ze względu na potencjalny wzrost aktywności grup terrorystycznych w Tunezji i zagrożenia zamachami kierowanymi również przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do tunezyjskich miejscowości Bizerte, Tabarka, Hammamet, Tunis i Sousse oraz na wyspę Dżerba. Zdecydowanie odradza się również wyjazdy na tereny przygraniczne z Libią i Algierią, szczególnie do gubernatorstw Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine.

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim osobom planującym podróż w ww. miejsca rozważenie sytuacji bezpieczeństwa i rezygnację z podróży, jeśli nie jest ona niezbędna, a osobom już przebywającym w Tunezji – bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie pobytu w systemie e-konsulat.

    W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie w ośrodkach hotelowych. 

    MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

     

    08 maja 2014 (czwartek)

    Prezydent Republiki Tunezyjskiej - w związku z wzrostem przemocy - ogłosił w dniach 08-22 maja w m. Douz godzinę policyjną. Sugerujemy omijanie tego rejonu przez turystów.

     

    02 kwietnia 2014 (środa)

    Gubernator Medenine ogłosił, iż z dniem 6 kwietnia br. zostanie ponownie otwarte przejście graniczne Ras Jedir z Libią.

    Stany Zjednoczone z dniem 28.03.2014 zniosły dla swoich obywateli restrykcje dot. podróżowania do Tunezji (zamieszczone 15.09.2012 r. po ataku na siedzibę ambasady USA w Tunisie).

     

    07 marca 2014 (piątek)

    Prezydent Republiki Tunezji Moncef Marzouki z dniem 5 marca 2014 r. zniósł stan wyjątkowy, wprowadzony w czasie rewolucji w styczniu 2011r. Zniesienie stanu wyjątkowego nie zmienia prawa tunezyjskiego w żadnym wymiarze oraz nie ogranicza działań policyjnych i wojskowych, szczególnie na terenach przygranicznych z Algierią i Libią.

    Aktualny pozostaje komunikat z 04.03.2014 r.

     

    04 marca 2014 (wtorek)

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina swoje dotychczasowe ostrzeżenie i przestrzega przed wyjazdami indywidualnymi i zorganizowanymi poza strefy turystyczne, np. w południowe regiony kraju (Douz, Tozeur). Natomiast zdecydowanie odradza przebywania na obszarach graniczących z Libią i Algierią, szczególnie w gubernoratach: Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine.

    Należy zdecydowanie unikać demonstracji i zgromadzeń nawet planowanych jako pokojowe, które mogą przerodzić się w gwałtowne manifestacje oraz uważnie śledzić doniesienia i informacje o stanie bezpieczeństwa. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie w ośrodkach hotelowych. Wszystkim osobom planującym podróż lub przebywającym w Tunezji zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat.

    Wszystkie porty lotnicze i promowe są otwarte.

    Przestępczość

    Przestępczość, dokonywanie aktów przemocy czy gwałtów wobec turystów występuje dość rzadko. Natomiast w ostatnim czasie silnie narasta liczba drobnych kradzieży, najczęściej poprzez wyrywanie torebek damskich przez osoby jadące na motorynkach i skuterach.

    W Tunezji w czasie pobytu można posługiwać się kopią paszportu, a jego oryginał i inne cenne rzeczy przechowywać w sejfie hotelowym. Fakt kradzieży należy natychmiast zgłosić tunezyjskiej policji, która wyda stosowny protokół. W ambasadzie wydany zostanie paszport tymczasowy na powrót do kraju (cena w zakładce "Taryfa opłat konsularnych)  i – ewentualnie - zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

    Telefony alarmowe:

    Pogotowie SAMU         190

    Gwardia Narodowa    193

    Policja                            197

    Ochrona Cywilna       198

     

    07 lutego 2014 (piątek)

    Informujemy, że w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych może dojść do manifestacji grup salafistów przy meczecie Jamal al Fath przy av. de la Liberte w Tunisie (centrum miasta). Sugerujemy unikanie tych rejonów Tunisu.

    W związku z uczestnictwem w uroczystości podpisania Konstytucji różnych delegacji państwowych i rządowych, możliwe będą zakłócenia w ruchu drogowym. Sugerujemy unikanie okolic siedziby Zgromadzenia Narodowego oraz drogi Tunis - La Marsa (GP9) i av. Bouazizi route X. Zalecane przez policję jest korzystanie z drogi nr 9 (równoległej do GP9) oraz drogi nr 10  z Ariany na Soukrę.

     

    3 listopada 2013

    Przedłużenie stanu wyjątkowego w Tunezji do 30 czerwca 2014 r.

     

    29 październia 2013 (informacja ukazała się 28.10.2013 na stronie MSZ www.msz.gov.pl)

    W związku z niestabilną sytuacją w Tunezji wywołaną wydarzeniami politycznymi, zamieszkami i manifestacjami w Sidi Bouzid, Tunisie, Sousse, Gafsie, Mahdii i Sfaxie oraz strajkami podejmowanymi przez prawie wszystkie grupy społeczne i zawodowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o powstrzymanie się od wszelkich wyjazdów indywidualnych i zorganizowanych poza strefy turystyczne, w tym także w południowe regiony kraju (Douz, Tozeur) oraz w regiony graniczące z Libią i Algierią (zwłaszcza Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine).

    Należy zdecydowanie unikać demonstracji i zgromadzeń, które mogą przerodzić się w gwałtowne manifestacje oraz uważnie śledzić doniesienia i informacje o stanie bezpieczeństwa. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie w ośrodkach hotelowych. Wszystkim osobom planującym podróż lub przebywającym w Tunezji zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat.

    MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

     

     

    24 października 2013

    Na ten dzień na godz. 18.oo planowana jest manifestacja w centrum Tunisu. Sugerujemy odłożenie wycieczek turystycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych do Tunisu.

     

     

    23 października 2013

    W dniu dzisiejszym odbędą się - za zgodą władz tunezyjskich - 2 manifestacje pokojowe, organizowane przez opozycję. Pierwsza - od stacji metra (station TGM) do placu z zegarem w centrum miasta, druga - na ulicy Bourguiba. Manifestacje mogą swoimi rozmiarami objąć także uliczki przyległe do av. Mohamed V. Odradzamy wszystkim turystom zwiedzanie w dniu dzisiejszym centrum Tunisu.

    Dzisiejszy dzień jest także początkiem dialogu narodowego, co do którego niektóre ruchy ekstremistyczne są wrogo nastawione. Staje się więc dniem symbolicznym, dającym nadzieję i budzącym ryzyko.

     

     

    17 października 2013

    Dwóch uzbrojonych osobników zaatakowało przejście graniczne El Mella w delegacji Ghardimmaou, gubernorat Jendouba. Prawie w tym samym czasie inni uzbrojeni mężczyźni zaatakowali przejście – Faj Hassine w Ghardimaou. Po wymianie strzałów ze strażą graniczną, napastnicy uciekli.

    Uzbrojona grupa terrorystyczna zastrzeliła szefa posterunku gwardii narodowej w Goubellat (gubernorat Beja) i poważnie zraniła jednego z policjantów, którzy chcieli przeszukać dom prawdopodobnie wynajęty przez terrorystów. W domu tym odkryto w czasie późniejszej rewizji, laboratorium produkujące materiały wybuchowe. Ok. 10-12 terrorystów zajmujących dom, skryło się w górach Dour Ismail – obecnie przeczesywanych przez siły porządkowe.

    W związku z dwoma jednoczesnymi atakami na posterunki graniczne w regionie Ghardimaou w gubernoracie Jendouba i zastrzeleniem policjanta w Goubellat w gubernoracie Beja, szczególnie odradza się jakichkolwiek wycieczek turystycznych w rejony graniczące z Algierą. Najniebezpieczniejsze są obecnie gubernoraty: Le Kef, Kasserine, Jendouba oraz Beja.

     

     

    02 października 2013  Dzień Gniewu

    W dniu 02 października 2013 ruch Tamarod organizuje "dzień gniewu przeciwko rządowi i prezydentowi Republiki". Współorganizatorami jest UGET (Unia Generalna Studentów Tunezji), UDC (Unia Bezrobotnych posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych) oraz Ruch Khnaktouna. Manifestacja zacznie się na placu przed teatrem gminnym o godz. 12.oo, przemieści się na Plac Kasbah o godz. 13.00 i zakończy się w Bardo. Ruch uliczny będzie znacznie utrudniony. Polecamy turystom unikanie miejsc manifestacji, gdyż nawet w zamiarach pokojowe mogą przerodzić się one w gwałtowne zamieszki.

     

     

    08 lutego 2013 r. Tunezja - ostrzeżenie przed zamieszkami

    W związku z zapowiedzianym na dzień 8 lutego 2013 roku strajkiem generalnym w Tunezji oraz możliwością wystąpienia na terenie całego kraju protestów i manifestacji, Ambasada RP w Tunisie zaleca  unikania demonstracji i udziału w zgromadzeniach oraz przebywania w tym czasie poza kompleksami hotelowymi i miejscem zamieszkania. Odradza również  udział w  wycieczkach indywidualnych i zorganizowanych poza kurorty, a w szczególności do Tunisu i większych miast. Ambasada zaleca ponadto śledzenie doniesień i informacji o stanie bezpieczeństwa w kraju.

    Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.


     

    18.01.2013

    Tunezja – aktualizacja ostrzeżenia dla podróżujących

    W związku z wydarzeniami w Mali, Algierii oraz w pasie Sahelu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie wyjazdy indywidualne i zorganizowane poza Tunis, zwłaszcza w południowe regiony kraju, na Saharę i obszary graniczące z Libią i Algierią.

    Należy unikać demonstracji i zgromadzeń oraz uważnie śledzić doniesienia i informacje o stanie bezpieczeństwa. W przypadku pojawienia się jakiejkolwiek wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie w ośrodkach hotelowych. Wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na niestabilną sytuację polityczną w regionie, a także na zwiększone zagrożenie drobną przestępczością, głównie kradzieżami w Tunezji. Wszystkim osobom planującym podróż lub przebywającym w Tunezji zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji, stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat.

    Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.


     

    21.09.2012

    Komunikat

    W związku z publikacją we francuskiej prasie karykatur Mahometa oraz możliwymi protestami w Tunisie oraz innych miastach na terenie Tunezji, obywatelom polskim i turystom przebywającym w tym kraju zaleca się w najbliższych dniach, szczególnie w piątek 21.09.2012, zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie do niezbędnego minimum obecności w miejscach publicznych oraz unikanie ewentualnych demonstracji i tłumnych zgromadzeń.

    Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.


    2012.09.17 

    Tunezja - ostrzeżenie przed zamieszkami

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podobnie jak w komunikacie z dnia 13 czerwca br., nadal odradza wszelkie wyjazdy indywidualne i zorganizowane poza kurorty, a w szczególności do Tunisu i innych dużych miast, jak również na Saharę oraz na obszary graniczące z Libią i Algierią. Wszędzie należy unikać demonstracji i tłumnych zgromadzeń oraz uważnie śledzić doniesienia i informacje o stanie bezpieczeństwa.

    W przypadku pojawienia się jakiejkolwiek wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie na obszarze ośrodków hotelowych. Wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności nie tylko z uwagi na niestabilną sytuację polityczną (np. manifestacje w dniu 14 września 2012 r. przed Ambasadą USA w Tunisie), ale także na zwiększone zagrożenie drobną przestępczością, głównie kradzieżami. Wszystkim osobom planującym podróż lub przebywającym w Tunezji zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji, mając na uwadze możliwość jej dynamicznej ewolucji, oraz stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży.

    Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.


    ostrzeżenia na stronie MSZ  

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: