close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 30 września 2013

  XI edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Pięknych w Monastyrze okazją do podpisania porozumienia między Polską a Tunezją

  Stowarzyszenie Sztuk Pięknych w Monastyrze zorganizowało w dniach 2-12 września 2013 r. jedenastą edycję Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Pięknych, który odbywa się corocznie  w tym kurorcie. W tym roku w Festiwalu udział wzięli artyści z 28 krajów, którzy podczas  wspólnych plenerów i warsztatów mieli możliwość wymiany myśli, poglądów i doświadczeń oraz prezentacji  różnorodności stylów i tendencji w sztuce poszczególnych krajów. W Festiwalu uczestniczyli także artyści z Torunia, reprezentujący Toruński Związek Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa. Ich pobyt w Monastyrze stał się również okazją do podpisania porozumienie z tunezyjskim Stowarzyszeniem Sztuk Pięknych z Monastyru.

  Ceremonia podpisania umowy między dyrektorem Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Dariuszem Przewięzlikowskim i przewodniczącym Stowarzyszenia Sztuk Pięknych w Monastyrze, Mohammedem Mohsen Guettari, odbyła się 6 września w hotelu „Les Palmiers”, w obecności przedstawiciela Ambasady RP w Tunezji. Podczas uroczystości został odczytany list od Ambasadora Iwo Byczewskiego. Podpisanie umowy poprzedziła wystawa prac polskich artystów: Dariusza Przewięzlikowskiego, Bogumiły Kociołek, Haliny Olikiewicz-Fijałkowskiej, Iwony Ostrowskiej, Rytisa Konstantinoviciusa oraz Filipa Fijałkowskiego, która odbyła się w Centrum Kultury w Monastyrze.

  Podpisanie umowy było rezultatem wcześniejszych kontaktów polskich i tunezyjskich artystów. W lipcu bieżącego roku zorganizowano w Toruniu wystawę „Trzy pokolenia sztuki. Malarstwo” towarzyszącą V Międzynarodowemu Sympozjum Malarskiemu MALOWNICZA BARBARKA 2013. Uczestnikami sympozjum byli artyści z Tunezji oraz z Włoch, Niemiec, Turcji, Holandii, Rosji, Ukrainy, USA i  Polski. Organizatorami wystawy było Muzeum Okręgowe w Toruniu i Związek Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa Okręg Toruński. Wystawa została objęta honorowym patronatem Ambasadora RT w Polsce   Slima Ben Jaâfara, który wziął udział w toruńskim  wernisażu. Podczas wystawy zaprezentowany został dorobek artystyczny trzech, spokrewnionych ze sobą artystów tunezyjskich: Mohameda Habiba Rokbani, Nejiba Rokbani i Imeda Rokbani. Pomimo bliskich więzi rodzinnych ich style zasadniczo różnią się od siebie. Ta odmienność i indywidualność była najciekawszym elementem ich artystycznej ekspresji. Wszyscy artyści są członkami Zarządu Stowarzyszenia Sztuk Pięknych w Monastyrze.

  Podpisanie umowy z Toruńskim Związkiem Polskich Artystów Plastyków przyczynia się do wzmocnienia relacje między Tunezją a Polską,  poprzez wymianę doświadczeń artystycznych tak różnych kultur, które - jak zaznaczył dyrektor Dariusz Przewięzlikowski podczas ceremonii podpisania umowy – „łączy jeden język sztuki”.  W czasie kończącego uroczystość Polskiego Wieczoru w Monastyrze serwowano polskie dania, przygotowane przez artystów z Torunia.

  artyści toruńscy w Tuezji
  artyści toruńscy w Tuezji

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: